Skip to main content

Hur kan man få cancer men inte behöva behandlas? Vi samtalar om att avvakta
behandling och vem som kan göra det.

Leave a Reply