Skip to main content

Jag befann mig på en strand i Portugal när jag för ett år sedan fick diagnosen stor, aggressiv och spridd prostatacancer. Jag gick på en millisekund från att vara till synes helt frisk till att ha en dödlig sjukdom.
Efter en tid av tårar, oro och ångest bestämde jag mig för att lära mig allt om Sveriges vanligaste och numera också dödligaste cancersjukdom.
Nu sitter jag, journalisten Henrik Frenkel, i en studio för att spela in första avsnittet av Nya Prostatacancerpodden. Vid min sida sitter överläkaren i urologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Anna Bill Axelson.
I det här avsnittet berättar jag om min egen omtumlande cancerresa. Jag pepprar läkaren Anna med frågor. Alltifrån det mest basala om vad prostatacancer egentligen är för sjukdom till diagnosmetoder, olika risknivåer, behandlingar typ kirurgi och strålning, läkemedel och inte minst den nyaste forskningen. Alla mina frågor utgår ifrån mig som patient. Jag vill verkligen veta. (Fast när vi kommer in på prognos över min tid att leva blir det känsligt.)
Vi ska i kommande avsnitt I podcasten samtala med många av landets ledande forskare och läkare inom prostatacancer. Men också med patienter och anhöriga som valt olika vägar i sin kamp för att försöka bli fria från sin cancer.
De planerade avsnitten handlar om nya metoder för både kirurgi och strålning, om ny forskning och nya läkemedel, om livsstil och hälsa, men också om hur hela familjen drabbas av sjukdomen. Det kommer att handla om förlorad potens och sårad manlighet, och varför män så sällan berättar att de drabbats av prostatacancer.
Men kanske mest om hur det är att leva med prostatacancer. Om chock, tårar, svåra val, och känslan av att livet ställs på sin spets. Cancer går in i själen.
Målgruppen för podcasten är patienter, anhöriga, många inom vården, men också alla som går omkring och är rädda för denna cancer som drabbar cirka var femte man under sin livstid.

Leave a Reply