Skip to main content

I kölvattnet av en prostatacancer diagnos.
Många beskriver hur svårt det kan vara att prata med sin partner eller andra om sjukdomen, hur man mår och biverkningar man upplever. I detta avsnitt samtalar vi bland annat om det och de erfarenheter vi har.
Gäst Elisabeth Skeppner Kurator och forskare vid Örebros universitetssjukhus.

Leave a Reply