Skip to main content
Metastaserad prostatacancer är idag obotlig och den mest dödliga i antal fall av alla cancersjukdomar. Men utvecklingen av nya behandlingar och läkemedel mot spridd prostatacancer sker explosionsartat. Överlevnaden för oss drabbade patienter stiger oavbrutet.
Börjar vi närma oss en tid när även denna svåra cancersjukdom blir kronisk och inte dödlig?

Läkemedel. Om jag hade fått min diagnos spridd prostatacancer för säg 20 år sedan hade prognosen för min överlevnad varit kanske något eller några år kvar att leva. Det hade snabbt blivit palliativ vård i väntan på döden.

Men utvecklingen i forskningen kring metastaserad prostatacancer har skett explosionsartat. Så snabbt att överläkaren i onkologi Ingela Franck Lissbrant nu talar om ett paradigmskifte med en mängd nya bromsande behandlingar. Och kanske kan på sikt även mycket aggressiv prostatacancer bli kronisk och inte längre dödlig.

I den här podden talar vi om allt det som kan ge mig och andra drabbade ett längre liv.

Ingela Franck Lissbrant är en av landets främsta experter på spridd prostatacancer. Hon är överläkare på onkologkliniken vid Hallands sjukhus och ordförande för Nationella prostatacancerregistret.

I det här poddsamtalet tar vi bl a upp följande:

 • Varför kan man inte operera vid spridd prostatacancer?
 • Vad är den medicinska nyttan med hormonläkemedel som Zytiga?
 • Kan man stråla bort metastaser?
 • Varför blir cancer resistent mot hormonbehandling?
 • Vilka olika former av cytostatika sätter läkarna in, och när, i behandlingen?
 • Vilka är biverkningarna av cytostatika idag?
 • Hur fungerar Radium 123 mot cancer?
 • Vad menar läkarna med begreppet överlevnadsvinst?
 • Vad är det speciella med den nya målsökande behandlingen Lutetium?
 • Varför har Lutetium använts vid det finska privatsjukhuset Docrates sedan 2017, men inte i Sverige?
 • När blir behandling med stamceller etablerat mot prostatacancer?
 • Hur kommer man med i olika forskningsstudier?
 • Kan patienter med en avancerad cancer kräva att få en egen personliga läkare (PAL)?
 • Kommer spridd prostatacancer kunna bli botbar? Och när?

Programledare för Prostatacancerpodden är patienten och journalisten Henrik Frenkel och Anna Bill-Axelson, professor och överläkare i urologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Efter att podden spelades in har Rådet för nya terapier (NT-rådet) beslutat att inte godkänna Lutetium som behandling mot prostatacancer vid svenska sjukhus. Deras främsta argument är att priset från leverantören Novartis är för högt i förhållande till de hälsoekonomiska vinster som Lutetium anses ge. Det kommer dock bli fortsatta diskussioner om just Lutetium eftersom många patienter efter detta avslag sannolikt kommer att söka behandling vid det finska privatsjukhuset Docrates.

Leave a Reply